Velg en side

Pollfjellet: AVYX Radar for skreddeteksjon og automatisk stenging av vei

apr 9, 2021Eis und Schnee, Neuigkeiten

Prosjektet ledes av Geopraevent i samarbeid med den norske partneren SKRED AS. I midten av februar var Skred AS i Lyngen, Troms og installerte en radar for automatisk deteksjon av snøskred. Oppdraget ble utført på oppdrag for Troms og Finnmark fylkeskommune (TFKK). I prosjektet har Geopraevent ansvar for leveranse av radar, kamera og dataportal, mens Skred AS med kontor i Tromsø har ansvaret for den fysiske installasjon med ekstern støtte.

 

 

Pollfjellet_Radarsystem_Lawinendetektion
AVYX_Pollfjellet_Installation_Mast

Radaren måler og varsler snøskred fra Pollfjellet, som er et snøskredutsatt område langs Fv. 868 ved Furuflaten i Lyngen kommune. Vegstrekningen som er skredutsatt er ca. 250 m lang og ligger på sørsiden av Pollfjelltunnelen. Skredløpet som truer vegen kalles for Geitlirenna, og starter 1100 moh. Det går årlig skred over veien, noe som gjør at veien ofte er stengt i perioder med høy skredfare. Senest i 1. juni 2020 gikk et stort snøskred over veien, hvor snø og jordmasser dekket veien i 150 meters lengde. 

Formålet med varslingsanlegget er å øke sikkerheten for bilistene ved at ingen skred skal gå på veien mens denne er åpen. I tillegg skal anlegget øke regulariteten ved å redusere antall dager veien er stengt grunnet skredfare, noe som tidligere har skapt en del problemer, da det er få omkjøringsmuligheter i området. I tillegg vil anlegget øke forståelsen av skredhendelser og dynamikk, noe som kan blant annet kan komme den regionale snøskredvarslingen til gode.

Allerede få dager etter installasjon ble det første skredet detektert, og i løpet av de første 2 ukene gikk det 33 skred som ble detektert. 1. mars 2021 gikk det hittil største skredet, hvor snøskyen traff tunellportalen og gikk videre ut i fjorden.

AVYX_Pollfjellet_avalanche_20210301

Om Skred AS

Skred AS er en uavhengig bedrift som tilbyr rådgivning innen problemstillinger knyttet til flom og skred. Vi utfører alt fra kartlegging av fare til prosjektering av sikringstiltak. Fra kontorsteder i Ål, Voss, Kongsberg, Trondheim, Oslo og Tromsø utfører vi oppdrag i hele landet. Vi tar oppdrag for privatpersoner, utbyggere, konsulenter og statlige virksomheter.