Velg en side

Alarm og overvåkingssystemer for naturfare

Geopraevent utvikler, installerer og drifter alarm og overvåkingssystemer av høy kvalitet for naturfare. Lær mer på nett eller kontakt oss.

Hvordan virker det?

Geopraevent sine sensorer oppdager en rekke naturlige naturfarer, så behandler algoritmene dataene og resultatet vises på nettet. Ved en hendelse utløses alarmen automatisk – mennesker som rammes blir informert,veier og jernbaner blir stengt i løpet av få sekunder.

Hvorfor velge elektroniske alarm- og overvåkingssystem?

Steinsprang, jordskred, flomsrekd, flom, snøskred og oppdemte brevann truer veier, bebodde områder og annen infrastruktur. I slike situasjoner kan elektroniske overvåkningssystemer ofte supplere og i noen tilfeller erstatte. Dyre, permanente tiltak – vanligvis til lavere kostnader og garantert med et mye mindre inngrep i naturen. Systemene er fleksible i bruk og kan justeres når som helst.

Geopraevent er detikert til å levere de beste løsningene inne alarm- og overvåkningsteknologi for naturfarer. Vi utvkler, installerer og bruker state-of-the-art systmer for snøskred, permafrost, isbreer, flom, ustabile steiner og flomskred.

Mer enn 250 prosjekter I Mer enn 130 aktive systemer I Aktive i 11 landDr. Lorenz Meier,
CEO Geopraevent

Referanseprosjekter

Våre kunder inkluderer federale og lokale myndigheter, jernbaner eller private infrastruktur-operatører, slik som vannkraftverk eller fjellveier.

Radar for skreddeteksjon og automatisk stenging av vei

Pollfjellet, Lyngen
1 radar for for snøskred, webkameraer, termiske kameraer
Overvåkingsområde: mer enn 2.5 km²

Mer

Alarm og overvåkningssystem med Geo- og snøskredradar

Eiger, Sveits
1 georadar, 1 radar for snøskred, 3 webkameraer
Potensielt isfall: 80‘000 m³

Mer på engelsk

Automatisk overvåkning og sanntidsvarsling av snøskred med radarI

Zermatt, Sveits
2 radar for snøskred, 3 Webkameraer
Overvåkingsområde: mer enn 2 km²

Mer på engelsk

Overvåkning av flomskred med radarmålinger

Mt. Kazbek, Georgia
2 radarmålinger, 2, trigger lines, 1 webkamera
Flomskred: Flere m m³

Mer på engelsk

Alarmsystem med snøskredradar
I

Rigopiano, Abruzzo regionen, Italia
1 snøskredradar, 1 webkamera, 1 alarm med lydsignal
Skredstørrelse: 200’000 m³

Mer på engelsk

Overvåkning av sikringsnett med bevegelsesensorer

Engadindalen, Sveits
100+ bevegelsesensorer
Størrelse sikkerhetsnett: 1,2 km i lengde

Mer på engelsk

Snøskredradar

Radaren for snøskred brukes for å oppdage snøskred og varsle tidlig og pålitelig. Veier, jernbanelinjer og byggeplasser kan beskyttes med radar for snøskred. Hvis det kommer et snøskred vil veier og jernbanelinjer stenges i løpet av få sekunder og mennesker blir varslet i tide. Videre brukes radaren for snøskred til å bekrefte suksessen for en kunstig snøskred-utløser. Uten en radar er dette spesielt vanskelig i mørket eller under dårlige værforhold, slik som regn, snø eller tåke.

Vår partner i Norge

Skred AS
Avd. Ål
Torget 3, 3570 Ål
Phone +47 455 11 222
Email post@skred.as
Web www.skred.as

Geopraevent Suits

Skred AS

Kontakt

9 + 15 =